InvestoApp

Platformă online bazată pe inteligență artificială pentru managementul şi realizarea investițiilor

Despre

Platforma InvestoApp automatizează procesele de management al investițiilor publice şi private din România prin programarea, organizarea, coordonarea şi controlul tuturor activităților necesare pentru realizarea unei investiții. Platforma încorporează principalele procese, entități şi instrumente de lucru cu ajutorul cărora se asigură monitorizarea, culegerea, transmiterea, localizarea şi procesarea datelor şi a informațiilor astfel încât să se ofere soluții optime şi eficiente pentru managementul investițiilor. “

Module

Structura platformei este reprezentată de module care realizează legătura între dimensiunea operațională a investiției şi a celei de management oferind acces la informații în timp real pentru a asigura eficiența în cadrul proceselor de management al unei investiții. Aceste module sunt:

 • Managementul contractelor. Modulul de management al contractelor permite analiza sintetică a stării de derulare a acestora, atât valoric cât şi fizic, asigurând în acest fel luarea celor mai potrivite decizii.
 • Managementul financiar. Pe baza facturii, în acest modul se vor putea introduce informații legate de încasări totale sau parțiale în cazul facturilor emise şi de plăți totale sau parțiale, în cazul facturilor primite.
 • Managementul activelor. Acest modul reuneşte toate aspectele relative unui tip de construcție: de la date constructive, structura de rezistență, instalații, funcționalitate până la expertiza tehnică a structurii de rezistență, audit energetic, soluții tehnice etc.
 • Managementul investițiilor. Modulul de management al investițiilor din cadrul platformei de lucru online are ca obiectiv organizarea, coordonarea şi gestionarea procesului investițional.
 • Realizarea şi managementul componentelor investițiilor. Acest modul va oferi posibilitatea utilizatorilor de a realiza şi gestiona fiecare componentă şi etapă din cadrul unei investiții prin intermediul funcțiilor predefinite.
 • Managementul avizelor, acordurilor, autorizațiilor. Acest modul facilitează simplificarea procesului de avizare / autorizare a investițiilor publice şi private.
 • Managementul proceselor (BPM). Managementul proceselor de afaceri este o componentă principală în procesul de automatizare şi eficientizare a proceselor de investiții prin utilizarea de şabloane predefinite de procese.
 • Managementul documentelor (CMS). Procesul de management al documentelor presupune crearea, stocarea, organizarea, manipularea, identificarea, editarea şi utilizarea documentelor.
 • Managementul resurselor umane. Modulul de management al resurselor umane permite organizarea angajaților în departamente, profesii, funcții şi gestionează cu uşurință fişele individuale ale angajaților, cu informații complete pentru fiecare.
 • Documentație si specializare prin tutoriale. Acesta este un modul care înglobează două componente principale: instruirea utilizatorilor platformei în modul de lucru pe platformă, în funcție de apartenența la o anumită categorie de entitate şi categorie de utilizator şi formarea profesională în domeniul investițiilor a utilizatorilor platformei
 • Recrutare de personal calificat. Recrutarea de personal este un modul în cadrul căruia se vor regăsi evidențele interne ale angajaților organizației, precum şi capacitatea fiecăruia de dezvoltare şi domenii de interes.
 • Managementul entităților. Această componentă se ocupă cu evidența tuturor entităților juridice care utilizează platforma şi care, prin activitatea lor, au tangențe cu domeniul investițiilor. Entitățile pot fi societăți comerciale, organizații, autorități publice şi asociații de proprietari.
 • Managementul de business (e-commerce). Acest modul oferă servicii integrate şi automatizate de administrare şi interconectare a activităților, intereselor şi necesităților diferitelor entități participante în procesele de investiții.
 • Gestiunea nomenclatoarelor. Sistemul înglobează o colecție de seturi de date de referință, grupate pe categorii, ce sunt utilizate în mod repetat în procesul de colectare şi procesare a datelor, precum şi în cel de generare de rapoarte.
 • Instrumente colaborative. Instrumentele de colaborare dedicate, cu nivele de acces categorizate pentru diferitele clase de utilizatori, care se oferă prin acest sistem sunt: Calendar, Forum, Chat, Blog, Arhivă comună de fişiere.
 • Suportul tehnic. Prin acest modul se oferă suport specializat online de cea mai înaltă calitate utilizatorilor şi clienților platformei propuse, în toate etapele desfăşurării activităților acestora în sistem.

Clienți

Platforma are aplicabilitate în sectorul economic - Tehnologia informației şi Comunicațiilor, Construcții şi clădiri, şi în domeniile/ subdomeniile ştiințifice - Sisteme informatice avansate pentru e-servicii, Tehnologii, sisteme şi infrastructuri de comunicații, Amenajarea teritoriului. Infrastructura şi utilități, Construcții. Clienții nostri sunt: societăți comerciale, organizații publice şi private, autorități publice şi asociații de proprietari.

Beneficii

Platforma InvestoApp revoluționează sistemul de gestiune a unei investiții prin intermediul unui canal online care pune la dispoziția tuturor actorilor implicați instrumentele necesare în fiecare etapă a unei investiții, facilitând în acelaşi timp interacțiunea între aceştia. Platforma, cu aplicabilitate în mai multe sectoare ale economiei, oferă posibilitatea tuturor entităților participante la investiție să implementeze soluții care rezolvă în mod optim procesele de business, într-un context concurențial în care presiunile sunt exercitate atât de mediul extern (clienți, furnizori), cât şi de mediul intern (variația forței de muncă, nivel de pregătire profesională a angajaților). Structura modulară a platformei este un element de integrare pe verticală prin extinderea sferei de aplicabilitate a fiecărui modul care poate fi adaptat la diferite tipuri de investiții:

 • managementul contractelor
 • managementul financiar
 • managementul activelor
 • managementul investițiilor şi a componentelor de investiții
 • managementul avizelor, acordurilor, autorizațiilor
 • managementul proceselor
 • managementul documentelor
 • managementul entităților
 • etc.

Toate aceste module facilitează integrarea pe verticală a serviciilor oferite de platformă prin interconectarea tuturor entităților care utilizează platforma în funcție de nivelul de acces pe care acestea îl dețin: nivel 1 - entitatea care administrează platforma, nivel 2 - entitatea care administrează investiția, nivel 3 - entitatea care gestionează componente din cadrul investiției, nivel 4 - entitatea care furnizează produse/servicii pentru realizarea componentelor de investiții.

Echipa

Adrian Donca

CEO

Călin Săhleanu

Analyst

Cătălin Lungu

Full stack web developer

Contact

Dăcă doreşti să ne cunoşti şi să stăm de vorbă ne găseşti la sediul nostru din Cluj Napoca, sau pe email.

Adresă

Str. Minerilor, Nr. 63A, Cluj Napoca
Mesaj trimis. Mulțumim!